Wanneer een EPC ?

Vanaf 1 november 2008 is het Energieprestatiecertficaat (EPC) verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen. Op 1 januari 2009 geldt dit ook voor huurwoningen. Een belangstellende kan het EPC vervolgens meenemen in de beslissing om de woning te kopen of te huren.

Wanneer u verhuist dient u het EPC door te geven aan de volgende bewoner van uw woning.
Het Energieprestatiecertificaat is tien jaar geldig, ook als het gebouw ondertussen opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Daarna zal er een nieuwe meting plaatsvinden en daaropvolgend een nieuw label aangemaakt worden.

De eigenaar die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is. Het certificaat moet door de verkoper of verhuurder worden voorgelegd aan de kandidaten.

Bij verkoop van een woongebouw moet het energieprestatiecertificaat worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte zullen een aantal gegevens van het energieprestatiecertificaat worden opgenomen.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders.

Voor vakantiewoningen moet men een energieprestatiecertificaat hebben vanaf dat de woning langer dan 2 maand opeenvolgend wordt verhuurd aan dezelfde eigenaar.

Contacteer ons voor een offerte !

Wij kunnen vrijblijvend een offerte leveren voor de verhuur of verkoop van uw onroerend goed.
Aarzel niet en contacteer ons op www.lannimmo.be !

 Deze tekst is gebaseerd op informatie van het Vlaams Energieagentschap.